Speech: Donald Trump in Poughkeepsie, NY - April 17, 2016


Speech: Donald Trump in Poughkeepsie, NY - April 17, 2016

New York
Trump
United States
Poughkeepsie
China
people
New York State
Donald Trump
Negative